तीन पाङ्ग्रे टेम्पो सवारी साधन संचालनको लागि फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने टेम्पो संचालकहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना !