थवाङ खोला झोलुङ्गे पूलको स्टिल पार्टस फेव्रिकेशनको सिलबन्दि दरभाउ खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।।