फुङलिङ नगरपालिकाको रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना !